Codi de Bon Govern

El 10 de desembre de 2014, es va publicar al BOE la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC número 6780, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L'IDIBAPS, compromès amb la transparència i conscient de la seva responsabilitat d'oferir  la informació actualitzada de les seves activitats a l’organització i al públic en general, posa a la vostra disposició aquest Portal de Transparència, amb l'objectiu d'oferir accés a la informació i garantint-ne el lliure accés, així com la veracitat i actualització de les dades que hi ha dipositades.

Revisió i actualització dels continguts: 13 de desembre del 2018