Qualitat i Resultats

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.j de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Resultats de la recerca


Accés a la informació sobre els resultats de la recerca duta a terme a l'IDIBAPS

Catàleg de serveis de les Plataformes de l’IDIBAPS

Amb la finalitat de millorar les prestacions i la rendibilitat de les inversions i l’eficiència en l’ús de recursos disponibles, l’IDIBAPS disposa de Plataformes científiques pròpies, obertes a tota la comunitat científica d’entitats públiques i privades i empreses del sector.

Les plataformes científiques en funcionament són: Biobanc, Bioinformàtica, Bioestadística i gestió de dades, Citometria i separació cel·lular, Genòmica funcional i Imatge de ressonància magnètica.

Tarifes vigents 

Memòries científiques

Anualment l'IDIBAPS publica una memòria amb els resultats de la seva activitat científica.

Accés a les Memòries

Revisió i actualització dels continguts: 23 de setembre de 2020